TIETOSUOJASELOSTE


Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jalo Hautauspalvelut Oy, Y-tunnus: 3235076-9

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Katja Vilhomaa, info@jalohautauspalvelut.fi

3. Rekisterin nimi

Jalo Hautauspalvelut Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on Jalo Hautauspalvelut Oy:n sisäisessä käytössä oleva asiakasrekisteri, jonka kautta hoidetaan asiakkaan tiedustelemat hautajaisjärjestelyt, tiedusteluihin liittyvät tilaukset sekä niiden laskutus. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen sekä sisäisiin tilastollisiin tarkoituksiin.

Tilaus- ja toimitusehdot.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Asiakkaan ilmoittamat muut asiakassuhteen hoitoon liittyvät, asioiden hoitamisen kannalta olennaiset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta.

7. Tietojen luovutus

Jalo Hautauspalvelut Oy ei luovuta asiakas- eikä henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, ellei se ole asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittamisen kannalta välttämätöntä. Tällainen tiedon luovutus voi tapahtua esimerkiksi Jalo Hautauspalvelut Oy:ltä hautauksesta huolehtivalle seurakunnalle.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittamisen kannalta välttämätöntä. Tällaisia palveluita saattavat olla esimerkiksi vainajan kotiutukseen liittyvät palvelut.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Jalo Hautauspalvelut Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen kerättyjen tietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään tätä ajanjaksoa pidempään.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on voimassa olevan lainsäädännön mukainen oikeus mm. tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja tähän henkilörekisteriin on talletettu ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Jalo Hautauspalvelut Oy
Vanhaistentie 5 G 108
00420 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvää pyyntöä voidaan pyytää tarkentamaan ja sen lähettäjää varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Pyynnön toteuttamisesta voidaan myös kieltäytyä laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että tietoja on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

11. Evästeet

Verkkosivustolla käytössä olevista evästeistä ja niiden hallinnasta lisätietoja evästeselostesivulla.

12. Selosteen muuttaminen Tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen liittyvistä muutoksista ilmoitetaan tällä sivulla.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla Jalo Hautauspalvelut Oy Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio julkaistaan tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.10.2021