Asiakirjat / Perunkirjoitus

Asiakirjat / Perunkirjoitus


Yhteistyössä

Lakiasiat Johanna Rossinen Oy tarjoaa lakipalveluita niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin

Neuvottelemme ja laadimme ammattitaidolla

  • testamentteja
  • perunkirjoituksia
  • perinnönjakoja
  • erilaisia sopimuksia
  • kauppakirjoja
  • lahjakirjoja
  • avioehtoja
  • edunvalvontavaltuutuksia
  • osituksia

Lisäksi toimimme edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena sekä laadimme asiakirjojen kuoletus- ja muita hakemuksia. Voitte ottaa meihin yhteyttä myös silloin, kun teille on epäselvää, miten edetä asioiden hoidossa tai tarvitsette tukea mihin tahansa juridisiin kysymyksiin. Rikosasioita tai riitaisia asioita emme hoida, mutta ohjaamme niissä eteenpäin.

Teemme myös kotikäyntejä. Monet toimeksiannot on mahdollista myös tehdä osin tai kokonaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Juridista palvelua tarvitaan usein elämän taitekohdissa ja kriisitilanteissa. Huolella laadittu asiakirja takaa asioiden selkeän etenemisen. Lisäksi tarvitaan tieto-taitoa asiakirjan tehokkaasta käytöstä. Lakitoimisto 

Lakiasiat Johanna Rossinen Oy:ltä saatte kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja laadukasta palvelua, jonka keskiössä ovat asiakkaan toiveet ja tarpeet oman elämänsä sujuvaan järjestämiseen.

Hinta


Perunkirjoituksen ja perinnönjaon hinta muodostuu mm. sukuselvityksen laajuuden ja tarvittavan aineiston kokoamisen vaatiman työmäärän pohjalta. Toimeksiannon laajuus kartoitetaan aina ennen sen aloittamista.


YhteydenottoToimimme pääkaupunkiseudulla, mutta yhteyttä kannattaa ottaa myös muualta Suomesta, sillä jotkin toimeksiannot voidaan hoitaa kokonaan puhelimitse ja sähköpostitse.