MITEN ASIAT ETENEVÄT

Ensialkuun


Kuolemasta ilmoittaminen

Läheisen kuolemasta ilmoitetaan eri tavalla riippuen siitä onko henkilö kuollut kotona, sairaalassa vai ulkomailla. Jos henkilö on menehtynyt sairaalassa, tekee sairaala ilmoituksen omaisten puolesta. Jos taas henkilö on menehtynyt kotona tai ulkomailla, tulee omaisten tilanteesta riippuen ilmoittaa hätänumeroon tai viranomaisille. 

Jos henkilö kuolee sairaalassa tai hoitolaitoksessa, laitos tekee kuolemasta ilmoituksen. Vainajan omaisten ei siis tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta. 

Jos henkilö kuolee kotonaan, soita ja ilmoita asiasta hätänumeroon. Lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen ja hautausluvan, ja välittää tiedon eteenpäin. 

Jos kuolema tapahtuu ulkomailla, ilmoita siitä Digi- ja väestötietovirastoon. Ilmoituksen Digi- ja väestötietovirastoon voi tehdä täällä. Sieltä tieto kulkee Kelaan ja työeläkeyhtiöön.

Kenelle muille läheisten pitää ilmoittaa kuolemasta?

Läheisten tulee ilmoittaa kuolemasta työnantajalle, postiin, pankkiin sekä taloyhtiön isännöitsijälle ja vuokranantajalle. Jos kuolleella on voimassa oleva henkivakuutus, ilmoittakaa kuolemasta myös vakuutusyhtiöön.

Mistä muusta kannattaa huolehtia heti?

Läheisen kuoleman jälkeen omaisten tulee järjestää hautajaiset ja perunkirjoitus. Perunkirjoitusta varten tarvitset virkatodistukset. Virkatodistukset kannattaa tilata mahdollisimman pian, sillä niiden saapumisessa viranomaisilta voi kestää jopa 8 viikkoa.

Virkatodistuksen tilaaminen

Perunkirjoitusta varten vainajasta ja kuolinpesän osakkaista tulee tilata virkatodistukset viimeistään kuukausi kuoleman jälkeen. Virkatodistuksilla todistetaan kuolinpesän osakkuus ja selvitetään onko kuolinpesässä muita osakkaita. Ne kannattaa tilata mahdollisimman pian, sillä asiakirjojen saapumisessa viranomaisilta ja seurakunnista voi kestää useita viikkoja. Kulut voi vähentää perintöverotuksessa.

Virkatodistusten tilaus:

Vainaja seurakunnan jäsen: EV.LUT.seurakunnat

Vainaja ei seurakunnan jäsen: Digi- ja väestötietovirasto Alta voit ladata ja tulostaa muistilistan, joka helpottaa hautausasioiden järjestelyissä.

Kuukauden sisällä


Käytännön asioiden hoitaminen

Kuoleman jälkeen omaisten täytyy huolehtia monista käytännön asioista. Muistettavaa ja huomioitavaa on paljon, joten tämän muistilistan avulla voi varmistaa huolehtimisen kaikista käytännön asioista, jotka kuolinpesän täytyy muistaa kuoleman jälkeen.

Muistilista

Asunto

 • Huolehdi lemmikeistä
 • Pyydä vainajan kotitalon lippu nostettavaksi puolitankoon
 • Jos vainaja asui yksin,

  • alenna kodin lämpöä
  • tyhjennä jääkaappi, roskat ja postilaatikko
  • irtisano tai siirrä sopimukset sähköstä, vedestä, jätteiden keräyksestä, internetistä ja televisiosta
 • Siivoa ja tyhjennä vainajan koti ennen vuokrasopimuksen irtisanomista
 • Kerää vara-avaimet
 • Jos vainajan osoitteessa asuu useampia henkilöitä, ota yhteyttä vuokranantajaan uuden vuokrasopimuksen allekirjoittamiseksi
 • Irtisano tai siirrä kotivakuutus ja muut vakuutukset
 • Ota yhteyttä välittäjään asunnon myymiseksi
 • Asunnon tyhjennykseen saat apua yhteistyökumppaniltamme, jotka arvioivat jälleenmyytävän tavaran ja ostavat kuolinpesiä www.ostojatyhjennys.fi

Lajittele paperit ja postit

 • Ohjaa posti kuolinpesän hoitajalle
 • Avaa ja käy läpi kuolinpesän posti
 • Kerää kuolinpesän laskut, sopimukset ja tiliotteet kansioon

Hoito- ja apuvälineet

 • Hae vainajan tavarat sairaalasta
 • Palauta apuvälineet ja muut hoitolaitteet
 • Palauta vainajalta jääneet lääkkeet apteekkiin
 • Peru varatut lääkäri- ja muut varatut ajat

Muista irtisanoa

Sopimukset, tilaukset tai laskut on joko irtisanottava tai siirrettävä toiselle henkilölle. Tarvittaessa ota yhteyttä laskun lähettäjään saadaksesi tietää, miten lasku irtisanotaan tai siirretään. Sulkemalla luottokortit, myös niiden kautta tehdyt palvelutilaukset (kuten suoratoistopalvelut) lakkaavat.

Sopimukset ja tilaukset

 • Sulje puhelinliittymä
 • Irtisano tai siirrä lehtitilaus
 • Peru palvelutilaukset (Elisa Viihde, Spotify ym.)

Lainat ja pankkitilit

 • Sulje luottokortit ottamalla yhteyttä pankkiin
 • Ota yhteyttä pankkiin asuntolainan lunastamiseksi tai korvaamiseksi
 • Sulje kiinteistön pankkitilit ottamalla yhteyttä pankkiin

Jäsenyys

 • Ilmoita kuolemasta yhdistyksiin ja järjestöihin, jossa kuollut on ollut mukana
 • Peru jäsenyys organisaatioissa

Sulje sosiaalisen median profiilit

 • Blogit tai muut henkilökohtaiset internetsivut
 • Google-tilit (esim. sähköposti, kalenteri, drive), poistopyynnön voi tehdä täällä
 • Facebook, poistopyynnön voi tehdä täällä
 • Instagram, poistopyynnön voi tehdä täällä
 • Linkedin, poistopyynnön voi tehdä täällä
 • Twitter, poistopyynnön voi tehdä täällä

Muut tehtävät

 • Mitätöi vainajan henkilötodistus, passi ja ajokortti leikkaamalla niistä kulma pois
 • Ilmoita kuolemasta työnantajalle, jotta palkanmaksu voidaan lopettaa
 • Irtisano mahdollinen ateriapalvelu
 • Nouda luovutetut pyykit ja korjattavat tavarat
 • Peru varatut matkat
 • Tarkista, että esimerkiksi vene ja loma-asunto on kunnossa
 • Hae Kelalta leskeneläkettä ja lapseneläkettä
 • Jos kuolleella on voimassa oleva henkivakuutus, ilmoitta kuolemasta vakuutusyhtiöön.


1-3 viikkoa


Hautajaisten järjestäminen

Hautajaiset ovat usein ensimmäisiä järjestettäviä asioita. Hautajaiset tulee järjestää ilman viivytyksiä 2-3 viikon aikana kuolemasta. Hautajaisten järjestämiseen saa apua hautaustoimistolta, ja apua järjestelyihin voi pyytää myös läheisiltä tai esimerkiksi seurakunnalta. Ennen tätä tulee vainajan kuolemasta olla tieto tarvittavilla viranomaisilla ja muilla tahoilla.

Hautaustoimilain mukaisesti vainajan toiveita hautaukseen liittyen tulee kunnioittaa. Ennen hautajaisjärjestelyiden aloittamista on siis hyvä selvittää vainajan toiveet.

Omien hautajaisten suunnittelun voi hoitaa tekemällä hautaussuunnitelman. Kannattaa siis selvittää oliko vainaja laatinut hautaussuunnitelman.

Voit itse päättää mitä järjestelyjä hautaustoimisto hoitaa. Hautaustoimisto voi tarvittaessa hoitaa miltei kaikki hautajaisiin ja muistotilaisuuteen liittyvät käytännönjärjestelyt, kuten hautauspaikan järjestelyt, muistotilaisuuden sekä mahdollisen kuolinilmoituksen. Usein omaiset haluavat kuitenkin järjestää osan hautausjärjestelyistä itse. Tällöin hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta sekä arkkuun laitosta, ja hoitaa kuljetukset. Myös uurna tai arkku ja hautamuistomerkki ostetaan usein hautaustoimistosta. 

Hautausluvan hankkiminen

Ennen hautausta tulee hankkia hautauslupa. Hautausluvan antaa vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri vainajan omaisille tai hautaustoimistolle. Hautauslupa toimitetaan hautaustavasta riippuen joko hautausmaan ylläpitäjälle tai krematorioon.

Jos vainajan kuolinsyystä tehdään tutkimuksia voi hautausluvan saaminen kestää. Hautausjärjestelyt voi kuitenkin laittaa aluille ennen luvan saamista.

Hautapaikan varaaminen

Hautapaikka hankitaan seurakunnan hautausmaan toimistosta. Itse hautakivi tai muistolaatta hankitaan hautaustoimistosta tai kiviveistämöstä. Hautausmailla on yleensä tarjolla arkkuhautoja, uurnahautapaikkoja sekä tuhkan sirottelualue. Suomessa jokaisella on aina oikeus tulla haudatuksi oman kotipaikkansa hautausmaalle.

Usein vainajalla saattaa myös olla sukuhauta johon vainaja voidaan haudata. Tällöin tulee kuitenkin selvittää sukuhaudan hautasijojen määrä ja sinne haudattujen vainajien hautausajat sillä ne vaikuttavat siihen, onko arkkuhautaus mahdollista.

Hautajaistilaisuuden järjestäminen

Hautajaiset järjestetään yleensä hautausmaan yhteydessä olevassa kirkossa tai kappelissa. Hautajaisten kulkuun vaikuttaa yleensä onko kyseessä siviiliseremonia vai kuuluiko vainaja johonkin uskontokuntaan. Jos kyseessä on siviiliseremonia, voi hautajaisten ohjelman suunnitella vapaasti. Hautajaistilaisuuteen voi lähettää kutsut joko henkilökohtaisesti kaikille kutsutuille tai kutsun voi liittää lehdessä julkaistavaan kuolinilmoitukseen, jos sellainen tehdään.

Hautajaisiin voi liittyä myös sovittavia käytännön asioita. Jos kyseessä on arkkuhautaus tulee omaisten muun muassa sopia ketkä toimivat arkunkantajina. Tämän lisäksi, jos vainajan muistoa halutaan kunnioittaa suruliputuksella, voi suruliputuksesta sopia vainajan taloyhtiön tai muistotilaisuuspaikan kanssa.

Muistojuhlan järjestäminen

Hautajaisten lisäksi järjestetään usein vainajan muistamiseksi muistotilaisuus. Useimmiten muistotilaisuus järjestetään siunaustilaisuuden jälkeen. Omaiset voivat itse valita muistotilaisuuden paikan ja ajankohdan.

Muistotilaisuuden ohjelman, paikan ja tarjottavat voi päättää itse. Muistotilaisuuden järjestämiseen saa apua hautaustoimistosta

Hautauskulut

Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista ja vainajan tililtä. Vainajan pankkitiliä ei suljeta, vaikka se poistuu verkkopalvelusta eikä sieltä voi suorittaa käteisnostoja, laskujen maksu kuitenkin onnistuu pankissa. Yksikin pesän osakas voi yksin maksaa vainajalle kuuluvia laskuja kuolinpesän pankkitileiltä. Mikäli vainajalla ei ole omia varoja hautaamiseen voi hautausavustusta hakea Kelasta, joka ohjaa hakemuksen vainajan viimeisen asuinpaikan sosiaalitoimeen. Sosiaalitoimi kustantaa yleensä vainajalle pakolliset minimihautauskulut.

3 kk sisällä


Perunkirjoitus

Läheisen kuoleman jälkeen perillisten pitää huolehtia vainajan kuolinpesän selvittämisestä ja perukirjan tekemisestä. 
Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jossa selvitetään kuolinpesän osakkaat, listataan kuolinpesään kuuluva omaisuus sekä arvioidaan omaisuuden arvo. Meiltä saat apua perunkirjoituksen tekemiseen.

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden sisällä kuolemasta.

Yhteistyössä kanssamme toimii Lakitoimisto Peura, josta saa apua perunkirjoituksen tekoon.

Lakitoimisto Peura yhteystiedot


4 kk sisällä


Perunkirjoituksen jälkeen

Verottajalle lähetetään kopio perukirjasta ja sen liitteistä. On hyvä tehdä perunkirjoituskokouksessa useampi allekirjoitettu kappale perukirjasta. Alkuperäisiä allekirjoitettuja perukirjoja tarvitaan myöhemmin esimerkiksi kuolinpesän omaisuutta myytäessä ja pankissa asioidessa. 

Perukirja tulee toimittaa verottajalle 1 kuukauden kuluessa perukirjan laatimisesta.  

Verottajalle lähetettävään perukirjan kopioon täytyy liittää kopiot:

 1. testamentista
 2. avioehdosta
 3. perinnönjakokirjasta, jos perinnönjako on tehty
 4. aikaisemmin kuolleen puolison osituskirja ja/tai perinnönjakokirja, jos ositus ja/tai perinnönjako on tehty

Älä lähetä verottajalle:

 1. sukuselvitystä
 2. virkatodistuksia
 3. tositteita hautajaiskuluista, perunkirjoituskuluista tai muista kuolinpesän kuluista
 4. vanhoja perukirjoja, koska verottaja löytää ne arkistostaan
 5. talletusten tai sijoitusten saldotodistuksia

Lähetä perukirja kirjeitse tai verkossa

Verohallinto suosittelee perukirjan ja sen liitteiden lähettämistä sähköisesti OmaVeron kautta.

Perukirja lähetetään kirjeitse osoitteeseen:

Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760 00052 VERO

6-16 kk


Perintöveron maksaminen


Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta tulee maksaa perintöveroa. Verohallinto määrää perintöverojen määrän perukirjan perusteella. Saat perintöverotuspäätöksen noin 6-12 kuukauden kuluttua siitä, kun perukirja on toimitettu Verohallintoon. Perintöverot tulee maksaa, vaikka perintöä ei olisi vielä jaettu.

Perintöveron voi maksaa suoraan OmaVerossa. Siellä näet myös eräpäivät ja maksutiedot. Ensimmäinen eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua Verohallinnon päätöksestä ja toinen kaksi kuukautta ensimmäisen maksuerän jälkeen. Mikäli et pysty maksamaan perintöveroa ajallaan, kannattaa hakea maksujärjestelyä OmaVerossa.

Mikäli oma osuutesi perinnöstä on alle 20 000 euroa, veroa ei tarvitse maksaa. Jos perintöveron suuruus on yli 500 euroa, maksetaan se kahdessa osassa.

Perintöverolaskuri - voit laskea, kuinka paljon perintöveroa pitää maksaa, sekä perintövero-ohjeet.