JALO

SAATTOPALVELUT

SAATTOPALVELUT


 Meidän avullamme saa tehtyä

testamentin, hoitotahdon, hoivatahdon, edunvalvontavaltuutuksen ja hautaustahdon, sekä omien hautajaisten suunnittelun


Nämä suunnittelut voimme hoitaa etäyhteyksillä, toimistollamme Kannelmäessä tai voimme tulla luoksenne kotikäynnille.


Täältä voit varata palveluajan:

Palvelut


Testamentti

Testamentti ilmaisee testamentin tekijän viimeisen tahdon lähtökohtaisesti kirjallisessa muodossa. Sisältö on muuten vapaa, kunhan pakolliset muotovaatimukset täyttyvät, eikä asiakirjassa ilmaistu viimeinen tahto ei ole lainvastainen.

Pätevän testamentin edellytyksenä ei ole se, että se on lakimiehen tekemä. Jos testamentin tekee itse, voi kuitenkin olla tarpeen ainakin konsultoida lakimiestä tai asianajajaa, jotta lakisääteiset vaatimukset tulee varmasti otetuksi huomioon. 

Testamentin allekirjoittaa testamentintekijä. Allekirjoitusta todistaa omalla allekirjoituksellaan kaksi esteetöntä todistajaa.


Testamentti lakimiehen tekemänä alk. 297,60€ 

Hoitotahto

Hoitotahdossa ilmaistaan, millaista hoitoa haluaa elämän loppuvaiheessa. Hoitotahto on hyvä tehdä siltä varalta, että ei pysty itse osallistumaan hoitopäätöksiin. 

Hoitotahdossa voi määritellä, milloin luovutaan hoitotoimista, jotka ylläpitävät elintoimintoja keinotekoisesti tai pidentävät elämää lyhytaikaisesti. 

Hoitotahdon voi tehdä

Omakanta-järjestelmässä,

kirjallisesti todistajien vakuuttamana tai suullisesti.

Hoitotahdolle ei ole tiettyä muotoa, mutta on suositeltavaa tehdä se kirjallisesti ja käyttää todistajia. 


Hoitotahdon tekeminen 35€ /
 kotikäyntinä 49€

Hoivatahto

Hoivatahto on henkilön tahdonilmaisu omasta hoidosta siltä varalta, ettei hän pysty osallistumaan hoitoratkaisujen tekemiseen sairauden, vanhuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Hoivatahto on paperi, mihin kerätään toiveita, kuinka henkilö haluaa tulla hoidetuksi ja huomioiduksi. Hoivatahtoon voi kirjata esimerkiksi lempiruuat, musiikkimieltymykset, pukeutumistoiveet ja osallistuminen sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Hoivatahto on erittäin tärkeä, mikäli henkilöllä ei ole lähiomaisia, jotka tuntisivat ja tietäisivät hänen elämän arvot ja mieltymykset.

Hoivatahto tehdään yleensä kirjallisena, jolloin siinä on tekijän omakätinen allekirjoitus ja päiväys. Hoivatahto on voimassa ilman todistajia, joskin todistajien käyttäminen on suositeltavaa. 


Hoivatahdon tekeminen 35€ / kotikäyntinä 49€

Hautaustahto

Hautaustahto on virallinen testamenttiasiakirja. Siinä voi määrätä lähes kaikesta hautajaisiin liittyvästä. Se on juridinen asiakirja, joka velvoittaa toimimaan kuten siinä määrätään.

 Testamentin lisäksi tehdään hautaussuunnitelma, joka on testamentin tueksi laadittu toimintaohje, johon kirjataan toiveet hautaustavasta ja hautajaisjärjestelyistä. Suunnitelmaa voi vuosien saatossa täydentää ja muuttaa.


Hautaustahdon tekeminen 0€ / kotikäyntinä 0€


YHTEYDENOTTOLOMAKE

Tähän voit jättää yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä toivomallasi tavalla ja sinulle sopivana ajankohtana. 

Ota koska vain yhteyttä, niin suunnitellaan teidän tarpeisiinne sopivat palvelut. Tarvesuunnittelu on maksutonta.


Puhelinpalvelu

045 139 8002

ma-pe klo 9-17.30

la 9-15

su suljettu