JALO Saattopalvelut

JALO Saattopalvelut


Meidän avullamme saa tehtyä testamentin, hoitotahdon, hoivatahdon ja hautaustahdon, ja nämä palvelut saa myös kotiin tuotuna.

Palveluihin kuuluu lisäksi ns. sijaisomaisena toimiminen, kun saattohoitovaiheessa olevan läheisen omaisena olemiseen tarvitaan henkistä ja käytännön tukea.

Me tulemme paikalle, kun oman kuoleman lähestyessä olisi tärkeää saada toiselta aidosti kuuntelevaa ja myötäelävää läsnäoloa.

Palvelut


Testamentti

Testamentti ilmaisee testamentin tekijän viimeisen tahdon lähtökohtaisesti kirjallisessa muodossa. Sisältö on muuten vapaa, kunhan pakolliset muotovaatimukset täyttyvät, eikä asiakirjassa ilmaistu viimeinen tahto ei ole lainvastainen.

Pätevän testamentin edellytyksenä ei ole se, että se on lakimiehen tekemä. Jos testamentin tekee itse, voi kuitenkin olla tarpeen ainakin konsultoida lakimiestä tai asianajajaa, jotta lakisääteiset vaatimukset tulee varmasti otetuksi huomioon. 

Testamentin allekirjoittaa testamentintekijä. Allekirjoitusta todistaa omalla allekirjoituksellaan kaksi esteetöntä todistajaa.


Testamentti lakimiehen tekemänä alk. 297,60€ 

Hoitotahto

Hoitotahdossa ilmaistaan, millaista hoitoa haluaa elämän loppuvaiheessa. Hoitotahto on hyvä tehdä siltä varalta, että ei pysty itse osallistumaan hoitopäätöksiin. 

Hoitotahdossa voi määritellä, milloin luovutaan hoitotoimista, jotka ylläpitävät elintoimintoja keinotekoisesti tai pidentävät elämää lyhytaikaisesti. 

Hoitotahdon voi tehdä

Omakanta-järjestelmässä,

kirjallisesti todistajien vakuuttamana tai suullisesti.

Hoitotahdolle ei ole tiettyä muotoa, mutta on suositeltavaa tehdä se kirjallisesti ja käyttää todistajia. 


Hoitotahdon tekeminen alk. 29€ 

Hoivatahto

Hoivatahto on henkilön tahdonilmaisu omasta hoidosta siltä varalta, ettei hän pysty osallistumaan hoitoratkaisujen tekemiseen sairauden, vanhuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Hoivatahto on paperi, mihin kerätään toiveita, kuinka henkilö haluaa tulla hoidetuksi ja huomioiduksi. Hoivatahtoon voi kirjata esimerkiksi lempiruuat, musiikkimieltymykset, pukeutumistoiveet ja osallistuminen sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Hoivatahto on erittäin tärkeä, mikäli henkilöllä ei ole lähiomaisia, jotka tuntisivat ja tietäisivät hänen elämän arvot ja mieltymykset.

Hoivatahto tehdään yleensä kirjallisena, jolloin siinä on tekijän omakätinen allekirjoitus ja päiväys. Hoivatahto on voimassa ilman todistajia, joskin todistajien käyttäminen on suositeltavaa. 


Hoivatahdon tekeminen alk. 29€ 

Hautaustahto

Hautaustahto on virallinen testamenttiasiakirja. Siinä voi määrätä lähes kaikesta hautajaisiin liittyvästä. Se on juridinen asiakirja, joka velvoittaa toimimaan kuten siinä määrätään.

 Testamentin lisäksi tehdään hautaussuunnitelma, joka on testamentin tueksi laadittu toimintaohje, johon kirjataan toiveet hautaustavasta ja hautajaisjärjestelyistä. Suunnitelmaa voi vuosien saatossa täydentää ja muuttaa.

Hautaustahdon tekeminen alk. 0€ 

Sijaisomaisena toimiminen

Meidät voi kutsua kotiin, hoivakotiin tai sairaalaan, kun omainen tarvitsee omaa hengähdystaukoa, mutta ei voi jättää läheistään yksin.


Kuuntelemme herkällä korvalla jokaisen henkilökohtaisia toiveita millaista seuraa ja läsnäoloa tarvitaan. Se voi olla elämäntarinoiden kuuntelua, valokuvien yhdessä katsomista, kirjan lukua, elämän keveistä ja syvällisistä asioista keskustelua, iloissa ja suruissa myötäelämistä.. Kaikki tapahtuu omaisen ja läheisen toiveita kunnioittaen.

Sijaisomaisena toimiminen 2 ensimmäistä tuntia velotuksetta, ja jatkotunnit 25€/h 

Oman kuoleman tukihenkilö

Kun kuolema jo läheisesti koskettaa, voi monet ajatukset, tunteet ja yksinäisyys olla painolastina.

Saat meiltä oman henkilökohtaisen tukihenkilön, jonka kanssa pääset keskustelemaan kuolemaan liittyvistä kysymyksistä. 

Tukihenkilösi osaa olla Sinulle aidosti läsnä; vaikka ihan hiljaa kuunnellen, mitä mielesi haluaa purkaa sanoilla tai vain hiljaisuuden sanattomuudella, jota sitäkin voi lempeästi mukanasi aistia. Levollisesti ja rauhassa. Sinua varten tämän elämänpolkusi viimeisimmillä tärkeillä hetkillä.

Tukihenkilönä toimiminen 2 ensimmäistä tuntia veloituksetta, ja jatkotunnit 25€/h


YHTEYDENOTTOLOMAKE

Tähän voit jättää yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä toivomallasi tavalla ja sinulle sopivana ajankohtana. 

Ota koska vain yhteyttä, niin suunnitellaan teidän tarpeisiinne sopivat palvelut. Tarvesuunnittelu on maksutonta.


Palvelujen hinnat määräytyvät tarpeiden ja sopimusten mukaan.

Esimerkkihintoja:

- Testamentti lakimiehen tekemänä alk. 297,60

- Hoitotahdon / Hoivatahdon / Hautaustahdon tekeminen kotikäyntinä alk. 0-29€

- Sijaisomaisena / Tukihenkilönä toimiminen alk. 0-25€/h

(hinnat sis. 24% alv) 


Puhelinpalvelu

045 139 8002

ma-pe klo 9-17

la 9-15

su suljettu


Lisätietoja:

JALO Saattopalvelut kotisivu www.jalosaattopalvelut.com >